Clicker - Game Vui

Trò chơi nhấp chuột, còn được gọi là trò chơi clicker, là trò chơi mà bạn phải tích lũy của cải hoặc tài sản. Ban đầu, bạn sẽ phải nhấp mỗi lần để thêm đồng xu hoặc một số vật phẩm mong muốn khác vào kho của mình, nhưng bạn sẽ sớm có thể mua các bản nâng cấp để tự động hóa quá trình nhấp. Giờ đây trò chơi của bạn có thể chạy không tải (đó là lý do tại sao những trò chơi này đôi khi còn được gọi là 'trò chơi nhàn rỗi'), mặc dù bạn vẫn có thể tiếp tục nhấp để tăng tốc độ. Thu thập đủ tiền để mua các vật phẩm, tiết kiệm tiền xu để chi tiêu cho bất động sản, hành tinh hoặc thuê binh lính cho quân đội của bạn và các đội thám hiểm cho đội tìm kiếm kho báu của bạn. Có tất cả các loại vật phẩm bạn có thể mở khóa và nhiều nâng cấp để lựa chọn (nhiều tiền hơn cho mỗi lần nhấp, tốc độ thu thập cao hơn, lợi nhuận lớn hơn, đơn vị và thành viên phi hành đoàn mạnh hơn, v.v.).