Điều Khoản Sử Dụng Tại Gamemienphi.io

Các quy định dưới đây gọi tắt là Điều Khoản Sử Dụng nắm giữ việc truy cập và sử dụng các dịch vụ cũng như thông tin từ trang web Gamemienphi.io. Khi bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi, điều này ngụ ý rằng bạn chấp nhận và cam kết tuân thủ các điều khoản sử dụng.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ quy định nào trong chính sách này, hay không đủ năng lực hành vi dân sự, xin vui lòng ngưng truy cập và sử dụng Gamemienphi.io ngay lập tức.

dieu-khoan-su-dung
Tìm hiểu chi tiết về Điều khoản sử dụng tại Game miễn phí

Nội dung điều khoản sử dụng chi tiết

1. Truy cập Gamemienphi.io

Gamemienphi.io giữ quyền chấm dứt hoặc điều chỉnh các dịch vụ và thông tin cung cấp mà không cần thông báo trước. Người dùng cần cung cấp thông tin chính xác và cập nhật khi đăng ký và đồng ý tuân thủ Điều khoản sử dụng của Gamemienphi.io

Đảm bảo bảo mật tên người dùng, mật khẩu và thông tin bảo mật khác là rất quan trọng và không được tiết lộ cho người khác. Người dùng phải báo cáo ngay lập tức bất kỳ việc sử dụng tài khoản của họ mà không được ủy quyền. Chúng tôi có thể vô hiệu hóa thông tin người dùng bất cứ lúc nào mà không cần giải thích.

2. Quyền sở hữu trí tuệ

Bạn không được tái tạo, phân phối, chỉnh sửa, phổ biến, công bố, tái xuất bản, tải về, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ nội dung hoặc tài liệu nào có sẵn trên trang web này, trừ khi hành động này được thực hiện tự động bởi máy tính hoặc trình duyệt web bạn đang sử dụng và là cần thiết để truy cập và sử dụng dịch vụ và thông tin tại Gamemienphi.io.

3. Thương hiệu

Bạn không được sử dụng thương hiệu của Gamemienphi.io mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ chúng tôi. Các thương hiệu của các bên thứ ba, biểu tượng, sản phẩm hoặc dịch vụ xuất hiện trên trang không nhất thiết chỉ ra bất kỳ mối liên kết nào của các bên thứ ba đó với game miễn phí.

4. Hành vi bị cấm

Hãy đảm bảo rằng bạn chỉ tận dụng các tiện ích của Gamemienphi.io đúng mục đích pháp lý và tuân thủ tất cả các điều khoản sử dụng. Bạn cam đoan không lạm dụng các dịch vụ của chúng tôi để tiến hành bất kỳ hành vi nào vi phạm pháp luật.

5. Đóng góp của thành viên

Dịch vụ của Gamemienphi.io cho phép người dùng gửi nội dung và tài liệu thông qua các Dịch Vụ Tương Tác. Thông tin gửi đến Gamemienphi.io không được coi là bảo mật và chúng tôi có quyền tái xuất bản, trưng bày, phân phối và sửa đổi nó. Người dùng phải đảm bảo tính hợp pháp và chính xác của thông tin gửi đi và không chịu trách nhiệm với nội dung do người dùng tạo ra.

6. Giám sát và thi hành

Gamemienphi.io có quyền loại bỏ thông tin đóng góp từ thành viên, tiết lộ thông tin cá nhân khi cần thiết, và chấm dứt truy cập vào Dịch Vụ mà không cần giải thích. Chúng tôi không xem xét tài liệu trước khi đăng và không đảm bảo loại bỏ nhanh chóng thông tin sau khi đăng.

7. Tiêu chuẩn nội dung

Những tiêu chuẩn này được áp dụng cho mọi đóng góp từ các thành viên. Nội dung do thành viên đóng góp phải tuân thủ các quy định pháp luật.

8. Vi phạm bản quyền

Điều khoản sử dụng Gamemienphi.io coi trọng vấn đề bản quyền và sẽ phản hồi đúng theo quy định của pháp luật đối với bất kỳ thông báo vi phạm bản quyền nào. Nếu bạn tin rằng bất kỳ thông tin nào trên trang web của chúng tôi vi phạm bản quyền của bạn, bạn có thể yêu cầu loại bỏ thông tin đó từ Dịch Vụ của Gamemienphi.io bằng cách gửi thông báo qua email hoặc các phương tiện liên lạc khác phù hợp.

9. Dựa vào thông tin cung cấp

Gamemienphi.io cung cấp thông tin chỉ cho mục đích thông tin chung, không cam kết cập nhật hoặc hoàn thiện thông tin. Người dùng chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng thông tin từ Gamemienphi.io và Gamemienphi.io không chịu trách nhiệm về độ chính xác và kết quả từ việc sử dụng thông tin đó.

10. Từ chối bảo đảm

Bạn hiểu rằng Gamemienphi.io không thể và không đảm bảo rằng các tập tin có sẵn để tải xuống từ Internet hoặc các trang web không chứa virus hoặc các mã phá hoại khác. Bạn chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp kiểm tra phù hợp để bảo vệ bạn khỏi virus và các phần mềm phá hoại.

11. Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Trong mọi trường hợp, Gamemienphi.io sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hậu quả nào phát sinh hoặc liên quan đến các Điều Khoản Sử Dụng và/hoặc các dịch vụ khác tại đây.

Cảm ơn bạn đã đọc!