Mô tả:
Làm việc như một bậc thầy sửa xe và rửa xe máy bay bẩn trong trò chơi sửa chữa máy bay trong gara ô tô dành cho trẻ em hoặc trò chơi rửa xe, nơi bạn phải thực hiện nhiều nhiệm vụ như rửa xe, sửa xe, rửa xe, lái thử xe..
Giới thiệu:


Danh mục:

Junior