Mô tả:
Kết nối các khối cá tương tự bằng cách sử dụng cảm ứng hoặc chuột. Tạo một nhóm 3 cá trở lên, theo chiều ngang, chiều dọc hoặc đường chéo để tạo thành khối thủy sinh của chúng. Làm cho tất cả các khối nước để hoàn thành cấp độ. Hoàn thành tất cả 24 cấp độ để giành chiến thắng trò chơi này.
Giới thiệu:
Sử dụng chuột hoặc chạm để chơi trò chơi này.


Danh mục:

Puzzle Bejeweled