Mô tả:
Một trò chơi Match 3 tuyệt vời với các cấp độ thử thách và sức mạnh để giúp bạn hoàn thành mỗi cấp độ.
Giới thiệu:
Sử dụng chuột hoặc chạm để chơi trò chơi này.


Danh mục:

Puzzle Bejeweled