Mô tả:
Hoán đổi các khối liền kề để tạo thành một hàng ngang hoặc hàng dọc gồm 3 khối quái vật giống nhau. Để hoàn thành một cấp độ, bạn cần chuyển màu của tất cả các khối quái vật trên bàn cờ thành XANH LÁ.
Giới thiệu:
Sử dụng bất kỳ thiết bị trỏ nào hoặc bảng điều khiển cảm ứng, màn hình cảm ứng hoặc bàn di chuột để vuốt các khối.


Danh mục:

Puzzle Bejeweled