Mô tả:
Idle Arks: Sail and Build là một trò chơi thông thường hấp dẫn. Bây giờ bạn sẽ được thưởng thức công việc của Nô-ê. Trước hết, bạn cần nhiều gỗ làm nguyên liệu. Bên cạnh đó, bạn cần người trợ giúp càng nhiều càng tốt. Khám phá trò chơi và xem chiếc hòm bạn xây dựng sẽ dẫn bạn đến đâu!
Giới thiệu:
Nhấp hoặc chạm để điều khiển.


Danh mục:

Adventure Boys