Game Miễn Phí Plays 74

Máy bán trứng ngạc nhiên – Surprise Eggs Vending Machine

Mô Tả

_x000D_
Máy bán trứng bất ngờ là một trò chơi thực sự thú vị. Mỗi mặt hàng bên trong máy bán hàng tự động có một mức giá; bạn có một bộ xu theo ý của mình để chèn đúng số tiền mà bạn có thể nhìn thấy trên màn hình. Nếu bạn đúng, máy bán hàng sẽ xuất hàng, nếu bạn sai bạn sẽ nhận được thông báo lỗi. Khám phá những điều bất ngờ và thu thập tất cả các mặt hàng..

Hướng Dẫn Chơi

Xem Thêm  Design My Home Makeover