Mô tả:
"Đó là màu gì?" Trò chơi này được phát triển cho trẻ em từ 2 đến 7 tuổi, dành cho trẻ em đang làm quen và học hỏi về màu sắc, không có cách nào tốt hơn là vừa học vừa vui. Trò chơi có 11 màu, trẻ bấm vào nút âm thanh khi đã sẵn sàng, lắng nghe màu nào được nói và bấm vào màu tương ứng..
Giới thiệu:


Danh mục:

Junior