Mô tả:
"Đây là số mấy?" là một trò chơi trong đó bạn nghe thấy âm thanh và phải đoán âm thanh phát ra từ số nào. Hãy vui vẻ và xem nếu bạn nhận được tất cả các số đúng..
Giới thiệu:


Danh mục:

Junior