Game Miễn Phí Plays 77

Đây là số mấy? – What Number is it?

Mô Tả

_x000D_
“Đây là số mấy?” là một trò chơi trong đó bạn nghe thấy âm thanh và phải đoán âm thanh phát ra từ số nào. Hãy vui vẻ và xem nếu bạn nhận được tất cả các số đúng..

Hướng Dẫn Chơi

Xem Thêm  Trò chơi phần trăm - Percentage Game